KEPENTINGAN PENGAWETAN MAKANAN

July 4, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

Pendidihan ialah proses untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria ... Contoh makanan yang diawet dengan cara pengas...

Description

KEPENTINGAN PENGAWETAN MAKANAN Faedah pengawetan makanan termasuklah: 1. Makanan yang diawet diawet dapat disimpan dalam bekas bekas yang lebih kecil. kecil. 2. Makanan yang yang diawet adalah lebih lebih mudah dibawa daripada daripada makanan makanan segar. segar. 3. Makanan seperti sayur-sayuran sayur-sayuran dan buah-buahan buah-buahan boleh dieksport. dieksport. 4. Pengawe Pengawetan tan makanan makanan membantu membantu mengelakk mengelakkan an pembairan pembairan.. !. Makanan Makanan yang diawet diawet boleh boleh tahan tahan lama. lama.

Tahan Lama Pengawetan makanan merupakan satu proses untuk men"adikan makanan tahan lebih lama. #a membantu melambatkan kerosakan makanan. $enarai di bawah menun"ukkan beberapa cara pengawetan makanan.

PELILINAN    

%alam kaedah pelilinan& makanan disalut dengan lapisan nipis lilin. Pelilinan mengurangkan kehilangan air daripada makanan. 'aedah pelilinan dapat menambahkan hayat simpanan makanan.  (etapi&  (etapi& pelilinan pelilinan boleh memudaratkan memudaratkan manusia kerana kerana lilin sukar sukar ditanggalkan ditanggalkan daripada makanan.

PENDIDIHAN   

Pendidihan ialah proses untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. $emasa pendidihan& semua bakteria dan kulat dapat dimusnahkan. Makanan dapat tahan lebih lama "ika bakteria dan kulat dibunuh.

PENGASAPAN   

%alam %alam kaedah kaedah pengasap pengasapan& an& makanan makanan diawet diawet dengan dengan mengering mengeringkan kannya nya di atas api. )aba daripada asap mengeringkan makanan tanpa memasak makanan itu. *ontoh makanan yang diawet dengan cara pengasapan ialah ikan& pisang dan daging.

PEMPASTEURAN  

%alam proses pempasteuran ini& makanan dipanaskan pada suhu tertentu selama beberapa saat dan dise"ukkan dise"ukkan dengan serta-merta. Proses pempasteuran ini dapat mengekalkan keaslian rasa makanan.Makanan yang diawet dengan proses ini ialah susu& minuman dadih dan "us buah-buahan.

PEMBUNGKUSAN VAKUM    

'aedah pembungkusan +akum mengekalkan makanan dalam keadaan tanpa udara. Makanan dimateri dalam bungkusan selepas udara disingkirkan. Mikroorganisma seperti bakteria dan kulat tidak dapat membiak tanpa udara. Makanan yang dapat diawet dengan kaedah ini ialah kacang tanah& buahbuahan& ikan salai& biskut dan makanan "eruk.

PENGASINAN ,aram digunakan untuk mengawet makanan seperti ikan& telur& buah-buahan dan sayur-sayuran.  (erdapat dua cara untuk mengasinkan makanan:   

Merendam makanan di dalam larutan garam yang pekat. Menambah kuantiti garam yang banyak kepada makanan. ,aram menyingkirkan air dan menghalang pertumbuhan mikroorganisma seperti kulat dan bakteria.

PEMBOTOLAN DAN PENGETINAN   

'aedah pembotolan dan pengetinan melibatkan proses memanaskan makanan untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. Makanan yang dimasak dan disimpan dalam botol& bekas atau tin yang kedap udara. Pengetinan dan pembotolan membolehkan makanan disimpan dalam tempoh yang lama sehingga beberapa tahun.

PENJERUKAN    

Pen"erukan ialah kaedah mengawet makanan dengan merendam makanan di dalam cuka& larutan garam pekat atau larutan gula pekat. Pen"erukan mengurangkan kandungan air dalam makanan. Makanan yang diawet dengan cara pen"erukan akan berubah warna& rasa dan kurang berkhasiat. *ontoh makanan yang diawet dengan cara pen"erukan ialah mangga& betik dan ceri.

PENYEJUKBEKUAN 

%alam kaedah penye"ukbekuan& makanan dibekukan pada suhu yang sangat rendah. Mikroorganisma tidak dapat membiak pada suhu yang sangat rendah.

  

 (etapi& mikroorganisma akan men"adi akti semula apabila makanan dikeluarkan daripada peti se"uk. leh itu& makanan tersebut mestilah dimakan atau dimasak dengan segera sebelum makanan tersebut men"adi rosak. $ebagai contoh& makanan yang diawet dengan cara penye"ukbekuan ialah ikan& ayam& udang& ketam& sotong dan sebagainya.

PENDINGINAN   

Makanan disimpan di tempat se"uk seperti di dalam peti se"uk. Pendinginan menyebabkan mikroorganisma men"adi tidak akti dalam keadaan yang se"uk. *ontoh makanan yang diawet dengan cara pendinginan ialah susu& buahbuahan dan sayur-sayuran.

PENGERINGAN /ir disingkirkan daripada makanan dengan cara men"emurnya di bawah matahari. Pengeringan dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma kerana mikroorganisma tidak dapat tumbuh tanpa air. *ontoh makanan yang diawet dengan cara pengeringan ialah ikan bilis& cili& sotong dan udang.

Ciri-ciri maanan !an" r#$a  1. Susu yang rosak  •

Mempunyai rasa yang masam0erbau busuk0erbuih

2. Roti yang rosak  •

0erkulat0erbau busuk0erubah warna  tompok hitam dan hi"au 

3. Ikan yang rosak  •

Berbau busuk Berubah tekstur ( isi lembik )Berubah warna ( mata merah )

4. Nasi yang rosak  •

asa yang tidak enak0erlendir dan melekit0erbau busuk

Mikrob yang berkuasa

Mikroorganisma seperti bakteria dan kulat menyebabkan makanan men"adi rosak. Makanan yang rosak akan berbau busuk& berasa tidak enak& berubah warna& berubah tekstur& berkulat dan berlendir. Makanan yang rosak adalah tidak selamat untuk dimakan. #a boeh menyebabkan sakit perut dan keracunan makanan. 0akteria dan kulat memerlukan udara& air& nutrien& suhu yang sesuai dan keasidan yang sesuai untuk membiak. ebih cepat bakteria dan kulat membiak pada makanan& lebih cepat makanan itu men"adi rosak. 0akteria dan kulat tidak boleh hidup tanpa udara. 0akteria dan kulat dapat membiak dengan mudah dalam keadaan lembap dan panas. 0akteria dan kulat tidak boleh hidup dalam persekitaran suhu yang tinggi kerana bersuhu yang amat tinggi boleh membunuhnya. $elain itu& bakteria dan kulat tidak boleh hidup "ika tiada air. 0akteria dan kulat tidak boleh membiak dalam keadaan yang sangat berasid atau keadaan yang sangat berakali.

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCIT Inc.