Contempt of court Malaysia | Contempt Of Court | Public Sphere

April 22, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

Procedure for Contempt Promptly- Malaysian Bar v Tan Sri Dato' Abd Hamid-should be reasonable. Specify the nature of the...

Description

[email protected]@ 1=67 NEEW%NEAH @IG ][email protected]

AEIWLN]W EF AE\[W

AEIWLIWQ          

Oiw{eg|awoei Glfoiowoei Aovod Aeiwln}w A{onoi`d Aeiwln}w Goqeklgolial we Ae|{w‟q e{gl{) Glal}woei we Ae|{w @awoib Rowje|w @|wje{owy Effliqovl aeig|aw oi Ae|{w Aeiwln}w oi Qy`{o`j Ae|{w Oqq|lq `ig Aeiad|qoei

Oiw{eg|awoei Ow oq on}e{w`iw fe{ wjl }{ewlawoei we `dd$  c|gblq$ }`{wolq$ rowilqqlq `ig wjl }|kdoa) }|kdoa)  @iy `aw geil e{ r{owoib }|kdoqjlg rjoaj oq a`da|d`wlg we k{oib ` ae|{w e{ ` c|gbl oiwe aeiwln}w e{ we derl{ joq `|wje{owy e{ we oiwl{fl{l rowj wjl g|l ae|{ql ef c|qwoal e{ wjl d`rf|d }{ealqq ef wjl ae|{w) 

Glfoiowoei)  Aeiwln}w ef ae|{w e{ aeiwln}d|q a|{o`l) @iy aeig|aw wj`w wligq we k{oib wjl `|wje{owy `ig wjl `gnoioqw{`woei ef wjl d`r oiwe goq{lq}law e{ goq{lb`{gq e{ we oiwl{fl{l rowj e{ }{lc|goal }`{wolq$ dowob`iwq$ wjlo{ rowilqqlq g|{oib wjl dowob`woei) Wjl `kevl glfoiowoei gelq iew }eqw|d`wl nliq {l` q|aj `q oiwliwoei e{ hierdlgbl e{ lvli {l`qei we kldolvl we `aaen}`iy wjl `aw) Jerlvl{ a{onoi`d aeiwln}w n`y {lp|o{l ldlnliw ef nliq {l`)

Aeiw… 

Ae|{wq$ oi gl`doib rowj wjl aeiwln}w a`ql qje|dg n`oiw`oilg ky w`hoib wjl |wneqw a`{l wj`w ow oq iew |qlg ei eaa`qoeiq e{ oi a`qlq we rjoaj ow oq iew `}}{e}{o`wl) Ow re|dg kl klwwl{ fe{ wjl c|gbl we {lfl{ `iy noqaeig|aw we wjl GK {`wjl{ wj`i wjly `{l }|ioqjlg fe{ aeiwln}w ef ae|{w) @ aeiwln}w a`i kl oi `iy fe{n$ `iy `aw$ `iy qd`igl{$ `iy aeiwln}w|e|q |wwl{`ial$ e{ a`i kl wjl q|kclaw n`wwl{ ef `iy ilrq$ il rq$ {l}e{w e{ `{woadl e{ ow n`y kl `i `aw ef goqeklgolial ef ae|{w‟q e{gl{)

A`wlbe{olq ef Aeiwln}w A{onoi`d Aeiwln}w

Aovod Aeiwln}w

Aeiwln}w oi wjl f`al ef wjl Ae|{w.Oi wjl ae|{ql ef }{eallgoibq) Aeiwln}w oi qa`i qa`ig` g`dodoqo qoib ib wj wjl l ae|{ ae|{ww e{ c|gbl oi c|goao`d a`}`aowy. Q|kc Q| kc|g |goa oal l aenn aennli liww

Goqeklgolial we ae|{w‟q e{gl{$ oic|iawoei `ig lwa) K{l`aj ef |igl{w`hoibq)

AOVOD AEIWLN]W Oivedvlq }{ov`wl oic|{y) Of ` qedoaowe{ j`q bovli `i |igl{w`hoib `ig f`odlg we }l{fe{n ow joq aeig|aw rodd {lb`{glg ky wjl ae|{w lzl{aoqoib goqao}doi`{y  c|{oqgoawoei  c|{oqgoawoei evl{ owq effoal{q effoal{q `q ` aovod aeiwln}w) Qonod`{dy goqeklgolial we wjl ae|{w‟q e{gl{ n`y `ne|iw we aovod aeiwln}w) Wjl vow`d oib{lgoliw oi aovod aeiwln}w oq wj`w jl n|qw j`vl `awlg `q `i effoal{ ef wjl ae|{w oi a`{{yoib ei dlb`d }{eallgoibq)

Goqeklgolial we Ae|{w E{gl{ D`ryl{ n|qw kl a`{lf|d rjli `gvoqoib wjl adoliw rjli wjl glaoqoei oq n`gl) Wjly n|qw ekly wjl glaoqoei wodd wjl e{gl{ oq qlw `qogl)  Qldgei Qldgei V Rodgl Rodgl.. [lf|q`d [lf|q`d we aen} aen}dy dy rowj rowj `i e{gl{ ef w`z`woei `ig `}}doa`woei fe{ `i `ww`ajnliw ) Ow r`q jldg wj`w ow `ne|iw we aovod aeiwln}w) 

Aeiw…) 

Goqeklgolial ef `i oic|iawoei *]l{n`iliw e{ wln} wl n}e{ e{`{ `{y/ y/ q|aj q|aj `q n` n`{l {lv` v` oic| oic|ia iawo woei ei `i `ig g `iy `i y ewj ewjl{ l{ e{gl e{gl{{ q|a q|aj j `q `q `i `iwe wei i }odd }odd`{ `{ e{gl{ e{gl{ n`y `ne|iw we aovod aeiwln}w)]{evoglq wj`w }{e}l{ iewoal oq }{e}l{ oqq|lg `ig wjl aen}do`ial oq on}eqqokdl) NKF Jedgoibq KJG V Je|ib J`o Heib. Oic|iawoei we {lf{`oi wjl glflig`iw f{en }{oiwoib$ ao{a|d`woib$ goqw{ok|woib `ig }|kdoqjoib `iy `ddlb`woei ef on}{e}{olwy e{ oddlb`dowy `b`oiqw wjl ]d`oiwoff) Of f`odlg we aen}dy rowj ` r{owwli |igl{w`hoib ky jon

A{onoi`d Aeiwln}w 

 

Ow oq }|ioqj`kdl ky `ww`ajnliw `ig ow oq b{`iwlg fe{ wjl }|{}eql ef }{lvliwoib ` k{l`aj ef d`r `ig n`oiw`oioib goqao}doil ef wjl ae|{w) Goqeklgolial ky ` qedoaowe{ we `i e{gl{ ef ae|{w n`gl `b`oiqw jon `ne|iwq we aeiwln}w ef ae|{w) Gldokl{`wl {l`qei fe{ oiq|dwoib wjl ae|{w) [l WW [`c`j. Wjl d`ryl{ d`ryl{ `ddlblg `ddlblg wj`w wjl ae|{w r`q iew oiwl{lqwlg oi c|qwoal `ig wjl ae|{w {|iioib wjl }{eallgoibq fe{ K{owoqj)

Aeiw… [l S`oi|{ S`h`{o`)Kloib ae|iqld fe{ [email protected] jl aeiwliglg wj`w wjl aj`{bl `b`oiqw joq adoliw adoliw r` r`qq ` aeiq}o{ aeiq}o{`ay `ay kla`| kla`|ql ql ef 3. 0/ Glaoqoei we }{eqla|wl oq iew kei` fogl ;/ wjl aj`{bl oq f`dql) Jerlvl{ wjl ae|{w volrlg wjl `ddlb`woeiq rl{l ql{oe|q `ig e{gl{lg jon we }{evogl }{eef) Jl b`vl dlwwl{q `ig `ffog`vow we wjl ae|{w) Ae|{w gog iew foig `iy q|kqw`ial ef wjl `ddlb`woeiq `ig `qhlg jon we {lw{`aw joq qw`wlnliw) Jl {lf|ql `ig r`q jldg aeiwln}w ) [ [email protected]@dderq `i @&Q qj`dd ky `dd nl`iq we |igl{w`h |igl{w`hll wjl glflial) glflial) [ 06. G|wy we |}jedg |}jedg wjl oiwl{lqw ef wjl adoliw)

Goqeklgolial Goqeklgoli al we Ae|{w‟q e{gl{) Oiwl{fl{oib rowj wjl g|l `gnoioqw{`woei ef  c|qwoal)  c|qwoal)  Qw{oaw @}}{e`aj  [l F{lq F{lqwei wei.. E{gl{ E{gl{ we }`y ` al{w` al{w`oi oi q|n q|n `ig we gldovl{ al{w`oi gea|nliwq) Wjl Ae|{w jldg wj`w ow r`q ` a{onoi`d aeiwln}w `ig `i `ww`ajnliw r`q b{`iwlg) 

Aeiw)) Dokl{`d @}}{e`aj  [`n Beqr`n Beqr`ny y v }}. }}. qedoaow qedoaowe{q e{q `}}d `}}dolg olg we goqaj`{bl f{en {l}{lqliwoib joq adoliw k|w {lf|qlg ky wjl c|gbl) Wjl qedoaowe{ gladoilg we a`{{y ei)[email protected] jldg wj`w q|aj aeig|aw gog iew `ne|iw we aeiwln}w `ig oiwl{fl{lial ef c|qwoal) 

Aeiw… Wjl |ql ef voedlial q|aj `i `qq`|dw oi aen}dyoib rowj wjl E{gl{ n`y `ne|iw we aeiwln}w ef ae|{w)  [l Adln Adlnli liwq wq.. Ae|{ Ae|{ww‟q e{gl{ we oiq}law gea|nliw `w wjl qedoaowe{‟q effoal k|w wjl effoal{ r`q `k|qlg `ig `qq`|dwlg ky wjl qedoaowe{) Wjl ae|{w fe|ig wj`w wjl qedoaowe{ r`q aeiwln}w) 

Glal}woei we Ae|{w  

Glalovoib wjl ae|{w n`y `ne|iw we aeiwln}w) [ V Rloqs. Rloqs. Wjl qedoao qedoaowe{q we{q aowlg aowlg foawowoe foawowoe|q |q a`ql a`ql r`q fe|ig fe{ aeiwln}w) G{ Dlld` Dlld` [`weq [`weq v @iwjeiy @iwjeiy [`weq. [`weq. noqdl`g noqdl`g wjl wjl ae|{w oiwe b{`iwoib `i `gce|{inliw) Ajl`j Ajl`j Ajlib Ajlib Jeah Jeah v ]]. ]]. Wjl Wjl Ae|{w Ae|{w j`g j`g }erl{ we }|ioqj fe{ aeiwln}w fe{ fe{boib e{ `dwl{oib ae|{w gea|nliwq e{ aennowwoib ewjl{ glalowq) ]li`dwy on}eqlg r`q wee j`{qj `ig kl v`{olg we [N0$===)== e{ 1 neiwjq c`odlg oi glf`|dw ef }`ynliw)

Effliqovl aeig|aw oi Ae|{w  

Effliqovl }l{qei`d aeig|aw oi wjl ae|{w) Q|aj re{gq e{ `awoeiq wj`w re|dg oiwl{fl{l e{ wlig we oiwl{fl{l rowj wjl ae|{ql ef c|qwoal) Qedoaowe{ n|qw {lqw{`oi wjl |ql ef joq d`ib|`bl `ig wln}l{ joq |ql ef re{gq) Ewjl{roql ow n`y kl {lb`{glg `q ` gldokl{`wl aj`ddlibl we wjl `|wje{owy ef wjl c|gbl `ig `i oiwl{fl{lial rowj wjl `gnoioqw{`woei ef c|qwoal) Of jl j`q ` aen}d`oiw wjl qedoaowe{ n|qw |ql wjl dlbowon`wl nl`iq)lb wj{e|bj k`{ aennowwll)

Aeiw…) 

[l H|n H|n`{ `{` `lig{`i. @kgeed A`gl{ C3 wj wjl qedoaowe{ qje|wlg `w wjl }{lqogliw ef wjl qlqqoeiq ae|{w r`q jldg b|odwy ef a{onoi`d aeiwln}w) H`{`n H` {`n Qoib Qoibj j V ]]. ]]. dl`{ dl`{il ilg g n` n`bo boqw qw{` {`wl wlq q q|nn`{ody aennowwlg wjl ae|iqld we on}{oqeinliw) [)@sd`i Qj`j qlw `qogl wjl aeivoawoei) W`{ioqjoib ef wjl on`bl ef c|qwoal rodd `ne|iw we aeiwln}w of wjl{l `{l }{e}l{ aj`iildq fe{ {lg{lqq)

@kqlial f{en Ae|{w 

Wjl qedoaowe{ n|qw `wwlig wjl ae|{w `w wjl g`wl ef jl`{oib) K{l`aj ef g|wy we adoliwq) Wjl{l n|qw kl oiwliwoei we oiwl{fl{l rowj wjl `gnoioqw{`woei ef c|qwoal)Ose|{` v [) D`o Ajlib Ajeib v ].Wjl ae|iqld‟q f`od|{l we `wwlig wjl jl`{oib j`g }{on` f`aol oiwl{fl{lg rowj wjl `gnoioqw{`woei ef c|qwoal k|w qoial wjl ae|iqld j`g `}edeboslg we wjl Ae|{w wjl{l r`q ie aeiwln}w)

Aeiw…)) [l Ceji W`i Hjll Lib.wjl qedoaowe{ r`q jldg we kl oi aeiwln}w ef ae|{w `fwl{ qlvl{`d f`od|{l we `wwlig oi ae|{w)  Of wjl qedoaowe{ oq `kdl we bovl beeg {l`qei q|aj qje{w iewoal we `wwlig wjl ae|{w$ wjl{l rodd kl ie aeiwln}w) Rlqwei v Aliw{`d A{onoi`d Ae|{w Ae|{w‟q @gnoioqw{`we{) 

@awoib Rowje|w @|wje{owy Wjl d`ryl{ rje `awoib rowje|w  c|{oqgoawoei)  c|{oqgoawoei)  Fe{ lb) @&Q rje gelq iew j`vl al{wofoa`wl ef }lb|`n qy`{ol a`iiew {l}{lqliw joq adoliw oi qy`{o`j ae|{w)  ]lb|`n qy`{ol rje `{l iew p|`dofolg we kl `gnowwlg `q @&Q a`iiew {l}{lqliw a`ql oi Aovod ae|{w) 

Effliqovl Aeig|aw E|wqogl Ae|{w Ow oq iew aeiwln}w oi wjl f`al ef wjl ae|{w)  Aeiwln}w oi qa`ig`dosoib ae|{w e{ c|gbl)  ]|kdoa`woei ef aennliwq ei `iy a`ql of `ne|iw we Q|k c|goal `ig |igl{noioib  c|goao`d  c|goao`d glwl{noi`woe glwl{noi`woei i ef wjl wjl w{|wj n`y w`iw`ne|iw we a{onoi`d aeiwln}w)  @ a{o a{ono noi` i`dd a`q a`ql l {ln {ln`o `oiq iq q|k q|k c|go c|goal al |i |iwo wodd lz}o{`woei ef wjl wonl `dderlg fe{ `}}l`d) 

Aeiw… Oiwl{fl{lial oi wjl fe{n ef }|kdoa a{owoqn  ]]v ]]v Ql Qll{ l{`d `d`i `i Q% Q%E E Q| Q|}} }}o` o`j. j. ]| ]|kd kdoa oaow owy. y. qw`woib wj`w n`boqw{`wl oq iew oigl}ligliw `ig ko`q)  @B V @{wj| @{wj|{{ Dll Dll Nl Nlib ib H H|` |`ib ib.. Aeiwln}w oi qa`ig`dosoib ae|{w e{ c|gbl) A{owoaoslg wjl glaoqoei n`gl ky wjl Q|}{lnl Ae|{w `ig `ddlblg wj`w wjl glaoqoei r`q ko`qlg `ig |ic|qw) 

Aeiw… W{|qwll W{|qwll e eff Dleib Dleib V QN Og{oq & @ie{. @ie{. Oqq|oib Oqq|oib }{lqq qw`wlnliw a{owoaosoib wjl c|gbnliw ) @B V N`icllw N`icllw Qoibj Goddei. Goddei. A{owoqn A{owoqn oi oi `ffog`vo `ffog`voww wj`w wjl AC oq |ifow we kl wjl De{g ]{lqogliw) @iy a{owoq a{owoqn n n|qw kl bovli bovli rowjoi rowjoi wjl wjl wjl `nkow `nkow {l`qei`kdl ae|{wlqy `ig oi beeg f`owj) Q|kc Q| kc|g |goa oal. l. Ajl` Ajl`h h _eh _ehl l Wjei Wjeib b v }} }}). ). d`ry d`ryl{ l{q q qje|dg {lf{`oi wjlnqldvlq f{en k{olfoib wjl }{lqq ei n`wwl{q }ligoib klfe{l wjl ae|{w) Wjl d`ryl{q `{l ke|ig ky [|dlq 7
View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCIT Inc.